Персонал

Висококваліфікований персонал є основою стабільного розвитку «Смарт Енерджі». Загальна чисельність працівників підприємств «Смарт Енерджі» перевищує 300 осіб.


Структура персоналу «Смарт Енерджі» (освіта), %

education-ukr.jpg


Ефективне управління людськими ресурсами, постійне підвищення професійного рівня працівників, мотивація й безпека праці — найважливіші пріоритети в діяльності компаній «Смарт Енерджі».


Підприємства «Смарт Енерджі» забезпечують гідний рівень оплати праці, а також надають додаткові соціальні переваги, чим зумовлюють високий рівень моральної та матеріальної винагороди за виконану роботу.


Середній рівень заробітної плати працівників підприємств «Смарт Енерджі» значно перевищує аналогічні показники в галузі й регіонах.


Середня заробітна плата, тис. грн

wages-level-2014-ukr.jpg


Підвищений рівень соціального захисту працівників досягається, зокрема, і за рахунок впровадження обов’язкового персонального медичного страхування на більшості підприємств «Смарт Енерджі».