Безпека праці

НаВпровадження високих стандартів організації виробництва на всіх рівнях забезпечує виконання вимог безпеки умов праці.


В ПрАТ «Укргазвидобуток», Представництві «Регал Петролеум Корпорейшн Лімітед» та ТОВ «Пром-Енерго Продукт» створено максимально можливі умови, що відповідають високим стандартам охорони праці, промислової безпеки, а також мінімізації впливу промислового виробництва на сфери життєдіяльності людини й довкілля. Крім того, всі компанії групи Smart Energy проходять регулярний комплексний екологічний моніторинг.


На кожному підприємстві групи Smart Energy діє Політика у сфері якості, охорони праці, промислової та екологічної безпеки, що базується на:


    • максимальному використанні потенціалу підприємства;
    • захисті та поліпшенні екологічного стану довкілля в регіоні діяльності підприємства;
    • професійній безпеці виробництва та охорони здоров’я;
    • розвиток і підвищення професійних якостей працівників.


Управління системою безпеки праці є основою для реалізації заходів щодо забезпечення ефективного та безпечного виробництва. Компанії групи Smart Energy пройшли або планують пройти відповідну сертифікацію і планомірно впроваджують високі стандарти.


Наприклад, у 2013 році в Представництві «Регал Петролеум Корпорейшн Лімітед» усі виробничі процеси видобутку газу, газового конденсату та виробництва скрапленого газу пройшли сертифікацію і підтвердили відповідність міжнародним стандартам якості ДСТУ ISO 9001:2009, ДСТУ ISO 14001:2010 та ДСТУ OHSAS 18001:2010.


З огляду на оновлення міжнародних стандартів якості в 2018 році відбулось навчання внутрішніх аудиторів Представництва на тему «Вимоги стандартів ДСТУ ISO 9001:2015, ДСТУ ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 та рекомендації відносно проведення внутрішнього аудиту систем менеджменту».


Також в 2018 році Представництво «Регал Петролеум Корпорейшн Лімітед» пройшло повторну сертифікацію відповідності виробничої діяльності до міжнародних стандартів систем менеджменту професійної безпеки та здоров'я, в результаті якої визнано відповідність діяльності Представництва «Регал Петролеум Корпорейшн Лімітед» стандартам ДСТУ ISO 9001:2015, ДСТУ OHSAS 18001:2010, ISO 14001:2015.


Сертифікаційний аудит проводився Державним підприємством «Харківський регіональний науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» Міністерства економічного розвитку й торгівлі України.


У 2019 група компаній Smart Energy запустила проєкт Near Miss, розроблений спеціально для підвищення рівня безпеки праці. Стартовим майданчиком для нього стало Представництво «Регал Петролеум Корпорейшн Лімітед». Відтепер ми фіксуємо всі потенційно небезпечні випадки в роботі підприємства, а тоді шукаємо способи зменшення їх ймовірності чи повного уникнення наставання такого випадку.


Протягом 2019-2020 років пройшов ряд практичних тренінгів та було створено реєстр потенційно небезпечних випадків Near Miss з розміщенням їх відповідно до рівня ризику. В 2020 році пройшли зокрема тренінги для аудиторів та внутрішніх тренерів з визначення потенційних небезпек, проєкт було поширено на Харківський регіон.


У групі Smart Energy також було взято курс на ризикоорієнтований підхід в охороні праці та визначено 10 пріоритетних напрямків з безпеки, які активно опрацьовуються співробітниками.