Безпека праці

Впровадження високих стандартів організації виробництва на всіх рівнях забезпечує виконання вимог безпеки умов праці.


На підприємствах створено максимально можливі умови, що відповідають високим стандартам охорони праці, техніки безпеки, а також мінімізації впливу промислового виробництва на сфери життєдіяльності людини й довкілля.


На кожному підприємстві «Смарт Енерджі» діє Політика у сфері якості, охорони праці, промислової та екологічної безпеки, що базується на:


    • максимальному використанні потенціалу підприємства;
    • захисті та поліпшенні екологічного стану довкілля в регіоні діяльності підприємства;
    • професійній безпеці виробництва та охорони здоров’я;
    • розвиток і підвищення професійних якостей працівників.


Управління системою безпеки праці є основою для реалізації заходів щодо забезпечення ефективного та безпечного виробництва. Підприємства «Смарт Енерджі» пройшли або планують пройти відповідну сертифікацію і планомірно впроваджують високі стандарти.


Наприклад, 2013 року на «Регал Петролеум» усі виробничі процеси видобутку газу, газового конденсату та виробництва скрапленого газу пройшли сертифікаційний аудит і підтвердили відповідність власної робочої системи управління безпекою стандарту OHSAS 18001: 2010.


ДСТУ OHSAS 18001:2010 «Системи управління гігієною та безпекою праці. Вимоги» — це звід міжнародних стандартів для формування системи управління безпекою праці, як складової частини загальної системи управління компанією.


Сертифікаційний аудит проводився Державним підприємством «Харківський регіональний науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» Міністерства економічного розвитку й торгівлі України. У результаті було отримано підтвердження успішної інтеграції стандартів у виробничі процеси «Регал Петролеум».


У найближчих планах створення корпоративної системи управління безпекою праці та її впровадження на всіх підприємствах «Смарт Енерджі».