Екологічна безпека та природоохоронна діяльність

Відповідальне ставлення до виконання виробничих завдань, раціональна організація діяльності, використання якісних, сертифікованих за міжнародними стандартами, матеріалів, а також дотримання технологій і виробничих процесів є основоположними принципами екологічної безпеки виробництва.

Постійний моніторинг екологічних показників реалізованих проектів дозволяє оцінювати ступінь впливу та можливі ризики для довкілля. Всі компанії групи Smart Energy вживають необхідних заходів, спрямованих на мінімізацію впливу промислової діяльності.

2013 року в групі компаній Smart Energy успішно завершився один із найважливіших етапів стандартизації у сфері екології — на Представництві «Регал Петролеум Корпорейшн Лімітед» було проведено сертифікацію за ДСТУ ISO 14001:2006 «Системи екологічного керування. Вимоги та настанови щодо застосування». Аналогічні роботи передбачені в найближчих планах решти підприємств групи, водночас проведення щоквартального комплексного екологічного моніторингу (ґрунту, вод, рослинного і тваринного світу), виконуваного профільною незалежною компанією, давно є обов’язковим для всіх компаній групи Smart Energy.

Також в 2018 році Представництво «Регал Петролеум Корпорейшн Лімітед» пройшло повторну сертифікацію відповідності виробничої діяльності до міжнародних стандартів систем менеджменту професійної безпеки та здоров'я, в результаті якої визнано відповідність діяльності Представництва «Регал Петролеум Корпорейшн Лімітед» стандартам ДСТУ ISO 9001:2015, ДСТУ OHSAS 18001:2010, ISO 14001:2015.

Газовидобувні компанії групи Smart Energy модернізували виробничу інфраструктуру для підвищення виробничих та екологічних показників діяльності, а також технічних характеристик об’єктів.

У 4-му кварталі 2012 року завершено модернізацію Бистрівської установки підготовки газу (УПГ) Бистрівського блока Островерхівського ГКР у Харківській області. У 3-му кварталі 2013 року було завершено вже 2-й етап реконструкції Тимчасової замірно-сепараційної установки (ТЗСУ) Мехедівсько-Голотовщинського ГКР у Полтавській області, який тривав 1 рік.

Внаслідок модернізації й реконструкції установок проведено заміну обладнання, а також здійснено автоматизацію технологічних процесів, які тепер дозволяють розв’язувати низку завдань, зокрема, щодо покращення екологічних параметрів подібних об’єктів інфраструктури, серед яких:
 
  • значне скорочення обсягів спалювання газу на факелі, втрат газу і його викидів в атмосферу;
  • збільшення рівня контролю за забрудненнями на/навколо території ТЗСУ і УПГ;
  • створення герметичної системи заміру газу на свердловині;
  • чіткіше дотримання екологічного законодавства, правил безпеки в нафтогазовій промисловості України, ОП тощо.

Черговим прикладом неухильного дотримання екологічних норм стало спорудження і введення в експлуатацію з урахуванням усіх викладених вище екологічних вимог Васищівської УПГ (Васищівського ГКР, Харківська обл.).

До того ж, наприкінці 2013 року на ТЗСУ Мехедівсько-Голотовщинського ГКР було завершено монтаж і введено в експлуатацію установку стабілізації конденсату (УСК). Проектні роботи на УСК було розпочато в 1-му кв. 2012 року, монтажні — тривали з 4-го кв. 2012 до 4-го кв. 2013 року.

Завдяки введенню УСК, раціональність використання видобутої сировини, а також екологічні показники роботи ТЗСУ значною мірою зросли. Крім того, на установці розпочато виробництво скрапленого вуглеводневого газу із сировини, видобутої на родовищі. Отримана товарна продукція (скраплений газ пропан-бутан) є найкращою й найбільш екологічною альтернативою будь-якому іншому вуглеводневому паливу, використовуваному в автомобільному транспорті та комунально-побутовому секторі.

Газовидобувні компанії групи Smart Energy постійно впроваджують необхідні заходи, щоб   мінімізувати екологічні ризики від своєї діяльності та унеможливлювати свій вплив на навколишнє середовище.

На замовлення підприємств, зокрема, Представництва «Регал Петролеум Корпорейшн Лімітед» та ПрАТ «Укргазвидобуток», незалежними дослідно-екологічними компаніями цілорічно, по етапах, на всій території діяльності підприємств здійснюється екологічний моніторинг стану ґрунтів, підземних та поверхневих вод, флори та фауни. Результати цих досліджень, які жодного разу не виявили перевищення допустимих норм, завжди доступні громадськості та публікуються на сайті.

Результати екологічних моніторингів:

Звіт "Регал Петролеум", 2021 р., 1 етап Відкрити
Звіт "Регал Петролеум", 2020 р., 2 етап Відкрити
Звіт "Регал Петролеум", 2020 р., 1 етап Відкрити
Звіт "Регал Петролеум", 2019 р., 2 етап Відкрити
Звіт "Регал Петролеум", 2019 р., 1 етап Відкрити
Звіт "Регал Петролеум", 2018 р., 2 етап Відкрити
Звіт "Регал Петролеум", 2018 р., 1 етап Відкрити
Звіт "Регал Петролеум", 2017 р., етап 4 Відкрити
Звіт "Регал Петролеум", 2017 р., етап 3 Відкрити
Звіт "Регал Петролеум", 2017 р., етап 2 Відкрити
Звіт "Регал Петролеум", 2017 р., етап 1
Відкрити
Звіт "Регал Петролеум", 2016 р., етап 3
Відкрити
Звіт "Регал Петролеум", 2016 р., етап 2
Відкрити
Звіт "Регал Петролеум", 2016 р., етап 1
Відкрити
Звіт "Регал Петролеум", 2015 р., етап 5
Відкрити
Звіт "Регал Петролеум", 2015 р., етап 4
Відкрити
Звіт "Регал Петролеум", 2015 р., етап 3
Відкрити
Звіт "Регал Петролеум", 2015 р., етап 2
Відкрити
Звіт "Регал Петролеум", 2015 р., етап 1
Відкрити
Звіт "Регал Петролеум", 2013-2014 р., етап 19
Відкрити
Звіт "Регал Петролеум", 2013-2014 р., етап 18
Відкрити
Звіт "Регал Петролеум", 2013-2014 р., етап 17
Відкрити
Звіт "Регал Петролеум", 2013-2014 р., етап 16
Відкрити
Звіт "Регал Петролеум", 2013-2014 р., етап 15
Відкрити
Звіт "Регал Петролеум", 2013-2014 р., етап 14
Відкрити
Звіт "Регал Петролеум", 2013-2014 р., етап 13
Відкрити
Звіт "Регал Петролеум", 2013-2014 р., етап 12
Відкрити
Звіт "Регал Петролеум", 2013-2014 р., етап 11
Відкрити
Звіт "Регал Петролеум", 2013-2014 р., етап 10
Відкрити
Звіт "Регал Петролеум", 2013-2014 р., етап 9 
Відкрити
Звіт "Регал Петролеум", 2013-2014 р., етап 8
Відкрити
Звіт "Регал Петролеум", 2013-2014 р., етап 7
Відкрити
Звіт "Регал Петролеум", 2013-2014 р., етап 6
Відкрити
Звіт "Регал Петролеум", 2013-2014 р., етап 5
Відкрити
Звіт "Регал Петролеум", 2013-2014 р., етап 4
Відкрити
Звіт "Регал Петролеум", 2013-2014 р., етап 3 Відкрити
Звіт "Регал Петролеум", 2013-2014 р., етап 2
Відкрити
Звіт "Регал Петролеум", 2013-2014 р., етап 1
Відкрити

Звіт "Аркона Газ-Енергія", 2021 р., 1 етап Відкрити

Звіт "Пром-Енерго Продукт", 2020 р., 2 етап Відкрити
Звіт "Пром-Енерго Продукт", 2020 р., 1 етап Відкрити
Звіт "Пром-Енерго Продукт", 2019 р. Відкрити
Звіт "Пром-Енерго Продукт", 2018 р., Відкрити
Звіт "Пром-Енерго Продукт", 2017 р., 
Відкрити
Звіт "Пром-Енерго Продукт", 2016 р., Відкрити
Звіт "Пром-Енерго Продукт", 2015 р., Відкрити
Звіт "Пром-Енерго Продукт", 2014 р., Відкрити
Звіт "Пром-Енерго Продукт", 2013 р., ВідкритиЗвіт "Укргазвидобуток", 2020 р. етап 2, Відкрити
Звіт "Укргазвидобуток", 2020 р. етап 1, Відкрити
Звіт "Укргазвидобуток", 2019 р., Відкрити
Звіт "Укргазвидобуток", 2018 р., Відкрити
Звіт "Укргазвидобуток", 2017 р., Відкрити
Звіт "Укргазвидобуток", 2016 р., Відкрити
Звіт "Укргазвидобуток", 2015 р., Відкрити
Звіт "Укргазвидобуток", 2014 р., Відкрити
Звіт "Укргазвидобуток", 2013 р., Відкрити