Соціальна відповідальність

Група компаній Smart Energy відіграє важливу роль, а також суттєво впливає на розвиток суспільства й стан довкілля тих регіонів, у яких представлені активи.


У зв’язку з цим поряд із промисловим виробництвом велика увага приділяється різним аспектам невиробничої діяльності, які мають високе соціальне значення.


Значення в суспільстві


Компанії групи Smart Energy є значущими промисловими об’єктами на територіях своєї присутності за обсягами наповнення бюджету, виконанням соціальних програм партнерства й добродійності, кількістю зайнятого на виробництві персоналу та компетентністю вирішення суспільних питань.