Умови постачання


ЦІНА НА ПРИРОДНИЙ ГАЗ


Відповідно до пункту 4 розділу I Правил постачання природного газу, затверджених Постановою НКРЕКП № 2496 від 30.09.2015 р. постачання природного газу здійснюється за цінами, що вільно встановлюються між постачальником та споживачем.

Таким чином, визначення ціни постачання природного газу здійснюється з урахуванням індивідуальних потреб кожного окремого споживача, обсягів та режиму постачання, умов оплати, а також рівня цін, які діють на ринку природного газу.

УВАГА! ТОВ «Смарт Енерджі» наразі не укладає нових договорів на постачання природного газу побутовим споживачам.

ТОВ «Смарт Енерджі» з 1 травня 2021 року припиняє поставки природного газу населенню. 

Ціни для поточних споживачів, з якими укладений Договір:

Період

Ціна грн. за 1 тис.куб.м без ПДВ

Ціна грн.  за 1 тис.куб.м з ПДВ

квітень 2021

5 145,00

6 174,00

березень 2021

5 145,00

6 174,00

лютий 2021

5 145,00

6 174,00

січень 2021

5 145,00

6 174,00

грудень 2020

4 747,50

5 697,00

листопад 2020

4 747,50

5 697,00

жовтень 2020

3 525,00

4 230,00

вересень 2020

3 525,00

4 230,00

 

СПОСІБ ТА УМОВИ ОПЛАТИ ЗА ВИКОРИСТАНИЙ ПРИРОДНИЙ ГАЗ

Оплата за спожитий природний газ здійснюється відповідно до умов укладеного договору. Розрахунки здійснюються у безготівковій формі шляхом перерахування грошових коштів в національній валюті України на поточний банківський рахунок Постачальника, визначений в договорі або будь-який інший поточний банківський рахунок, вказаний у відповідному рахунку або письмовому повідомленні Постачальника.

Про загальні умови постачання газу, а також права та обов'язки постачальника та споживача можна дізнатись у Правилах постачання природного газу.


ПРОЦЕДУРА ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

Спори і розбіжності, що виникли між Постачальником і Споживачем в ході виконання Договору, можуть вирішуватись шляхом переговорів.

Якщо будь-який спір, що виник в результаті або у зв’язку з виконанням договору поставки природного газу, укладеного між Постачальником та Споживачем, включаючи будь-яке питання стосовно його існування, дійсності або припинення дії, не може бути вирішений шляхом переговорів протягом одного місяця з дати отримання однією із Сторін першого повідомлення про такий спір від другої Сторони, будь-яка із Сторін має право передати такий спір на вирішення суду.

Будь-яка суперечка, розбіжність або вимога, що пов’язані з виконанням договору поставки природного газу, укладеного між Постачальником та Споживачем, та/або випливають з договору, або пов’язані з ним, стосуються його порушення, припинення або недійсності, підлягають остаточному вирішенню в судах України у відповідності до матеріального права України.


ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ВІДПОВІДАЛЬНИХ ЗА РОЗВ'ЯЗАННЯ СПОРІВ

Контактна особа: Тарновецька Аліна Вікторівна (фахівець із збуту), Чуб Ганна В'ячеславівна (фахівець зі збуту)
Тел.: + 380 67 324 61 95, +380 67 461 68 25
e-mail: [email protected]
Адреса: Україна, 04070, Київ, вул. Ярославська, 58, БЦ «Астарта»
Режим роботи: 9.00-18.00 з понеділка по п‘ятницю. Перерва 13.00-14.00