Виробництво скрапленого газу

Виробництво скрапленого вуглеводневого газу здійснюється на потужностях представництва «Регал Петролеум Корпорейшн Лімітед».


У грудні 2013 року на Тимчасовій замірно-сепараційній установці (ТЗСУ) Мехедівсько-Голотовщинського газоконденсатного родовища (спеціальний дозвіл на розробку родовища належить «Регал Петролеум») було введено в експлуатацію установку стабілізації конденсату (УСК). Однією з технологічних ліній передбачено виробництво скрапленого вуглеводневого газу із сировини, видобутої на родовищі.


УСК укомплектована обладнанням компанії Propak Systems Ltd. (Канада), яке зарекомендувало себе як одне з найбільш високотехнологічних у світі.


За результатами проведених власних лабораторних випробувань (сертифікат № 12/14 від 20.08.2014 р.), а також незалежної експертизи (сертифікат №UA1.185.0057488, термін до 30.06.2015 р.) встановлено, що скраплений газ виробництва «Регал Петролеум» за якістю та складом відповідає стандарту ДСТУ 27578–87 (аналог європейського стандарту EN 589–2008) для марки пропан-бутан автомобільний (ПБА).


ПБА, який виробляють на потужностях «Регал Петролеум», за своїми якісними характеристиками не має аналогів в Україні (станом на 1.08.2014 р.)


Відвантаження готової продукції здійснюється партіями по 80 куб. м (приблизно 40 тонн) кожні 3 (три) календарні дні в пункті наливання ТЗСУ Мехедівсько-Голотовщинського ГКР.


Зараз скраплений газ реалізують на умовах конкурсу пропозицій для кожної партії окремо. На стадії розгляду перебуває можливість організації регулярного постачання на умовах коротко- і середньострокових договорів із фіксованими умовами формування ціни та ін. варіантів.


Завдяки зусиллям компанії, якісний автогаз тепер стає доступний на заправках для споживачів України.


Довідкова інформація:


Стандарт ГОСТ 27578–87 «Гази вуглеводневі скраплені для автомобільного транспорту» (введений 1.07.1988) описує властивості та застосування видів газового палива:

  • пропан автомобільний (ПА);
  • пропан-бутан автомобільний (ПБА).


ПБА є якісним газовим паливом, спеціально призначеним для використання e двигунах внутрішнього згоряння, тобто для автотранспорту. ПБА має низку переваг, якщо порівнювати його з СПБТ (суміш пропану технічного й бутану технічного), який здебільшого (понад 95%) представлений на українському ринку і призначений для комунально-побутового сектора, нафтохімічної промисловості, але не для автотранспорту.


Стандарт ДСТУ 4047–2001 «Газі вуглеводневі скраплені паливні для комунально-побутового споживання. Технічні умови» — поширюється на вуглеводневі скраплені гази, призначені для використання як палива для комунально-побутового споживання та для промислових цілей. Він регламентує використання таких технічних газових сумішей:


  • пропан технічний (ПТ);
  • суміш пропану технічного й бутану технічного (СПБТ);
  • бутан технічний (БТ).