Виробництво скрапленого газу

Виробництво скрапленого вуглеводневого газу здійснюється на потужностях Представництва «Регал Петролеум Корпорейшн Лімітед».


У грудні 2013 року на Тимчасовій замірно-сепараційній установці (ТЗСУ) Мехедівсько-Голотовщинського газоконденсатного родовища (спеціальний дозвіл на розробку родовища належить Представництву «Регал Петролеум Корпорейшн Лімітед».) було введено в експлуатацію установку стабілізації конденсату (УСК). Однією з технологічних ліній передбачено виробництво скрапленого вуглеводневого газу із сировини, видобутої на родовищі.


УСК укомплектована обладнанням компанії Propak Systems Ltd. (Канада), яке зарекомендувало себе як одне з найбільш високотехнологічних у світі.


За результатами проведених власних лабораторних випробувань (сертифікат № 248/18 від 16.07.2018 р.), а також незалежної експертизи (сертифікат №DIN.00074-18, термін до 01.01.2019 р.) встановлено, що скраплений газ виробництва Представництва «Регал Петролеум Корпорейшн Лімітед» за якістю та складом відповідає стандарту ДСТУ 27578–87 (аналог європейського стандарту EN 589–2008) для марки пропан-бутан автомобільний (ПБА).


Відвантаження готової продукції здійснюється партіями по 80 куб. м (приблизно 40 тонн) кожні 3 (три) календарні дні в пункті наливання ТЗСУ Мехедівсько-Голотовщинського ГКР.


Зараз скраплений газ реалізують на умовах конкурсу пропозицій для кожної партії окремо. На стадії розгляду перебуває можливість організації регулярного постачання на умовах коротко- і середньострокових договорів із фіксованими умовами формування ціни та ін. варіантів.


Завдяки зусиллям компанії, якісний автогаз тепер стає доступний на заправках для споживачів України.