Видобуток вуглеводнів

Проекти геологічної розвідки та промислової розробки вітчизняних вуглеводневих родовищ здійснюються на виробничих активах таких підприємств: Представництво «Регал Петролеум Корпорейшн Лімітед», ПрАТ «Укргазвидобуток», ТОВ «Пром-Енерго Продукт» у Полтавській та Харківській областях.


Підприємства «Смарт Енерджі» володіють сучасними програмними комплексами, які дозволяють збирати, обробляти, інтерпретувати та систематизувати геологічні дані, а також будувати 3D моделі свердловин, площ і родовищ. Для проведення спеціальних вузькоспеціалізованих робіт залучають профільні компанії. Отримані геологічні дані обробляють і оптимізують, і на їх підставі складають план робіт із видобутку вуглеводнів. Всі процеси, пов’язані з геологорозвідкою й видобутком природного газу й газового конденсату, координує ТОВ «Смарт Енерджі».


Відповідно до отриманих спеціальних дозволів на користування надрами з метою промислової розробки нафтогазоконденсатних родовищ, підприємства «Смарт Енерджі» виконують відповідні роботи на родовищах Дніпровсько-Донецького нафтогазоносного басейну:


у Полтавській області:

  • Свиридівське;
  • Мехедівсько-Голотовщинське.


у Харківській області:

  • Островерхівське;
  • Васищівське.


Видобутий газ і конденсат транспортують системою трубопроводів із місця видобутку на сепараційні установки й установки підготовки газу відповідних родовищ, звідки після необхідних технологічних процесів газ іде в газотранспортну систему України, проміжним і кінцевим споживачам, а газовий конденсат транспортують спеціалізованим автотранспортом для подальшої переробки та виробництва палива.