СПБТ

суміш пропану технічного й бутану технічного