Тезаурус

 • БТ

  бутан технічний

 • б. н. е.

  барель у нафтовому еквіваленті

 • ТЗСУ

  тимчасова замірно-сепараційна установка

 • ГКР

  газоконденсатне родовище

 • УНТС

  установка низькотемпературної сепарації

 • УПГ

  установка підготовки газу

 • УСК

  установка стабілізації конденсату

 • ПА

  пропан автомобільний

 • ПБА

  пропан-бутан автомобільний

 • ПГНК

  Полтавська газонафтова компанія

 • ПТ

  пропан технічний

 • РПКЛ

  Регал Петролеум Корпорейшн Лімітед

 • СДКРС

  cистема дистанційного контролю роботи свердловин

 • СПБТ

  суміш пропану технічного й бутану технічного

 • C1

  категорія С1 — запаси на нових покладах, нафтогазоносність яких встановлено на підставі сприятливих показників геологорозвідки, а також запаси частини покладу, що примикає до площ із запасами категорії В (запаси, які вивчені розвідувальним бурінням або перебувають у дослідно-промисловій експлуатації)

 • C2

  до категорії С2 належать запаси у відомих нафтогазових провінціях на розвіданих родовищах на нерозвіданих перспективних ділянках і на тектонічних блоках, прилеглих до запасів вищих категорій, а також на розкритих пластах, нафтогазоносність яких встановлено за даними промислово-геофізичних досліджень, або на нових площах, умови залягання покладів у межах яких визначено достовірними для цього району методами

 • C3

  категорія С3 — перспективні ресурси площ, які підготовлені для буріння та розташовані в межах нафтогазоносного району

 • GTL

  Gas-To-Liquid

 • LPG

  Зріджені вуглеводневі гази (ЗВГ)